Spring naar content

Habilux, La Halle de Han en le Futur Simple – Waar vind je motivatie?

SOUPES_lux

Teams coördineren, een financieel evenwicht vinden, omgaan met onverwachte omstandigheden, opleidingen afwerken… Maar ook het sociale doel van de onderneming niet vergeten, denken aan gelijkheid, een gevoel van welzijn behouden… Het dagelijkse leven van de managers van het CISP wordt doorspekt met operationele zaken én het verlangen om de waarden van hun sociale economiebedrijf levend te houden. Hoe blijf je gemotiveerd om aan de top van je kunnen te staan? Hoe kan je de drijvende kracht zijn achter je teams of partners? 

 

Dit zijn de vragen die drie managers van het CISP zich stelden. Het CISP is een centrum voor sociaalprofessionele integratie, dat actief is in de horecasector in de provincie Luxemburg. Habilux, La Halle de Han en le Futur Simple zijn dan weer drie bedrijven voor beroepsopleidingen (EFT: Entreprises de formation par le travail), die regelmatig met elkaar in contact staan en ervaringen uitwisselen. Het lag dus voor de hand dat zij zich aansloten bij het horecaplatform dat is opgezet door SAW-B.

 

Wat is een sectoraal platform?

Een sectoraal platform biedt een moment van ontmoeting en uitwisseling tussen ondernemingen in de sociale economie rond overheidsopdrachten en verantwoorde clausules. Een rustig moment in het hectische ritme van SE-bedrijfsleiders. Een plaats om inspiratie op te doen, om even afstand te nemen van wat hun onderneming meemaakt, om oplossingen te vinden die elders al zijn uitgetest, om informatie in te winnen over lopende overheidsopdrachten, om ideeën op te doen voor bedrijfsontwikkeling… En soms ook om samen te groeien!

 

Samen groeien!

Gestimuleerd door een actie van SAW-B kwam Anne Mernier van Habilux op de proppen met het idee van samenwerking. Ze had een wens: laten zien dat de sector kan samenwerken. De drie ondernemingen lieten hun ideeën de vrije loop. “Wat verenigt ons? De keuken, de stagiaires… dat zijn uitstekende gemene delers!” “Oké, maar dan gebruiken we verse en lokale producten. De korte keten is essentieel voor ons!” “En we moeten mikken op hergebruik, maar van wat? Groenten? Ja, maar dan onverkochte waren van tuinders of overschotten…”. En zo besloten de drie bedrijven om een soepproductie op te zetten in de provincie Luxemburg.

Begeleid door het SAW-B team ‘promotie en economische ontwikkeling’ zijn de drie bedrijven nu bezig met de modelling van hun project. Dat is gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkeld recept, dat elk bedrijf binnen zijn structuur produceert met zijn stagiairs. De toevoer, opslag en afzet worden gedeeld.

 

Wat motiveert een ondernemer?

Op de vraag wat hen motiveert, antwoordt Isabelle Houtart van La Halle de Han: “Wat mij meteen aantrok, was het idee om niet in een sleur te raken, om naar de toekomst van ons bedrijf te kijken. Bij Halle de Han hebben we genoeg werk, maar we weten niet wat de dag van morgen zal brengen. Daarom is het belangrijk alert te blijven, te prospecteren en nieuwe kansen te grijpen, zodat je niet al je eieren in één mand legt en voldoende diversifieert. Er moet dus een evenwicht worden gevonden tussen het dagelijkse werk en de toekomstige ontwikkelingen. Ik ga jongleren met mijn teams en goed naar hen luisteren, want er is geen tekort aan werk en het is belangrijk waakzaam te blijven voor overbelasting en uitputting van de werknemers. Het is allemaal een kwestie van dosering.”

“Als bedrijfsleider is deze samenwerking tussen ons drieën bijzonder motiverend. Via SAW-B hebben we al vijf of zes vergaderingen gehad om het project verder uit te denken. We hebben gemerkt dat we niet altijd hetzelfde tempo hebben en het is altijd stimulerend om te zien wat de andere twee hebben gedaan, hoeveel ze hebben gedaan en hoe ze vooruit zijn gegaan. Het is een beetje een reminder aan wat we zelf nog moeten doen.”

“Dit project is een enorme verrijking. We delen echt onze ervaringen. Onze praktijken, onze karakters, onze omgevingen zijn verschillend. Telkens komen we te weten wat de anderen doen, hoe ze met hun moeilijkheden omgaan, welke oplossingen ze hebben ingevoerd… En er is altijd wel iemand die een vraag stelt die de anderen niet hebben gesteld of die ze niet als een obstakel of een mogelijkheid beschouwden. Neem bijvoorbeeld de afzet. Dat was een zorg voor de andere twee bedrijven, terwijl het voor mij vanzelfsprekend was om door te gaan in mijn bestaande netwerken. Het horen van hun wensen, hun voorstellen, zette me aan het denken. En vandaag denk ik net als zij, ik wil niet op mijn lauweren rusten en ik wil nieuwe afzetmogelijkheden vinden. Samen denken verhindert dat je in slaap valt!” 

 

En nu?

Momenteel vindt de marktstudie plaats. De bedrijven hebben net (of zullen dat zeer binnenkort doen – reminder 😉 ) een enquête verstuurd naar potentiële klanten.

Ze hebben zelfs besloten een stap verder te gaan. Zij hebben zojuist een aanvraag ingediend voor een ‘coöperatieve beurs’, waarmee ze de haalbaarheid van de oprichting van een gezamenlijke coöperatie kunnen onderzoeken. Deze nieuwe structuur zou een inschakelingsbedrijf zijn dat stagiairs na hun opleiding in de drie EFT’s de mogelijkheid van werk biedt en zo een echte springplank vormt.

 

Samenwerking als een manier om gemotiveerd te blijven?

©bluebird-unsplash