Spring naar content

Interview – De sociale kruidenier van Quaregnon, een gedragscode in lijn met onze doelen!

Epicerie sociale de Quaregnon

De sociale kruidenier van Quaregnon bestaat 20 jaar! Deze eerste sociale kruidenier van België heeft nu een coördinatrice en drie medewerkers in een professioneel inschakelingstraject via artikel 60. Interview met Steve Stoffel, directeur van de SPI-dienst van het OCMW van Quaregnon.

 

De klanten runnen de kruidenier onder het toeziend oog van de coördinatrice en vervullen alle taken die nodig zijn, zoals voorraadbeheer, goederensortering, kasbeheer en informaticatools. De kruidenier vervult de eerste behoeften van zo’n 250 gezinnen met vooral voeding, hygiëneproducten en huishoudelijke accessoires voor een schappelijke prijs.

 

De vraag is: welk antwoord bieden we aan de behoeften van de bevolking

“Van de circa 500 leefloondossiers bij het OCMW komt ongeveer de helft naar onze winkel. De vraag is altijd: hoe komt het dat sommige mensen komen en andere niet? Beantwoorden we nog steeds aan de vraag van de mensen na zo veel jaar?”

Als je de obstakels wil weghalen en verbeteringen wil aanbrengen aan een project, dan moet je die kennen.

“We hebben een beroep gedaan op SAW-B om de sociale impact van onze winkel te evalueren. Zonder de steun van SAW-B hadden wij dat nooit kunnen doen, want we hebben daar intern niet de middelen voor. En ook al ken ik vandaag het proces, dan nog denk ik dat het een meerwaarde is om dit door een externe partij te laten doen.”

 

Het meten van je impact zet iets in gang

Steve Stoffel beschrijft het proces dat ongeveer een jaar gelopen heeft om deze evaluatie te doen.

“We hebben deze evaluatie gedaan met alle betrokken partijen (klanten, sociaal werkers, staf, directie). Samen hebben we onze waardeketen onderzocht om te weten wat we belangrijk vinden om naar voren te brengen in onze kruidenier. En we hebben samen de vragen opgesteld die we wilden stellen aan onze klanten. Want uiteindelijk heeft alles te maken met menselijke waardigheid.”

Naast de cocreatie van het proces bracht de betrokkenheid van alle partijen ook een bredere visie, waardoor de vragen over de impact van het project werden opengetrokken.

“Omdat Yannick meewerkte aan het project, konden we vragen stellen waaraan wij nooit gedacht zouden hebben. Hij is een oude klant van de kruidenier die het terrein heel goed kent. Zijn betrokkenheid bij de bevraging van de klanten zorgde er ook voor dat er een klimaat van vertrouwen ontstond. Dankzij dit proces konden we 58 enquêtes afnemen en analyseren van de gebruikers van de kruidenier en via onze sociaal werkers ook van 32 mensen die de winkel niet bezochten. Een mooi resultaat.”

 

Bewuste keuzes van de veranderingen die je wil bereiken

Als de vragenlijsten verzameld en geanalyseerd zijn, is de vraag: wat doen we met de antwoorden?

“De resultaten verbaasden ons niet, de analyse bevestigde de obstakels die we al zagen. Mensen komen niet om heel begrijpelijke redenen: te weinig informatie, beperkte openingsuren, geen beroep willen doen op een sociale kruidenier. Het is niet per se een negatieve keuze. Dat stelde ons gerust dat wij wel een goed antwoord bieden op de behoeften van de mensen die wel komen. We hebben een positieve impact op de financiële situatie van gezinnen, op alles wat te maken heeft met goed eten, verrijkende sociale contacten, de autonomie van personen en respect voor de menselijke waardigheid.”

“De kruidenier stelde zich de vraag naar de mogelijke veranderingen als gevolg van deze analyse. We hielden daarbij rekening met de pro’s en contra’s van die veranderingen, want elke evolutie kan ook een impact hebben op de organisatie van het project. Nu liggen er twee verbeteringen op tafel: de begunstigden beter informeren over het bestaan van de sociale kruidenier via de sociaal werkers en nadenken over de praktische organisatie om de wachtrijen in de winkel te verminderen.”

 

En hierna?

Ik vraag aan Steve Stoffel welk vervolg ze zien en wat ze willen doorgeven aan andere leiders van sociale kruideniers. Hij antwoordt met een grote glimlach: “We willen de kwaliteit van wat we doen in stand houden, zodat we over twintig jaar hopelijk nog steeds tegemoetkomen aan de behoeften van onze bevolking. En ik zou willen meegeven dat je hierdoor een duidelijke visie krijgt op wat je doet en kan zien of je nog altijd op de lijn zit van de doelstellingen die je bepaald hebt, ongeacht wat de resultaten zijn!”